Maraton matematyczny

W dniu 07.04.2018 odbędzie się Maturalny Maraton Matematyczny prowadzony przez nauczycieli naszej szkoły. PROGRAM MATURALNEGO MARATONU MATEMATYCZNEGO POZIOM PODSTAWOWY od 09:15 – Rejestracja uczestników (podpisanie listy obecności i odbiór pakietu startowego) 09:30 – 09:40 – Przywitanie i rozpoczęcie Maratonu 09:40 – 11:15 – Moduł 1 – rozwiązywanie zadań – forma …

Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości składek

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sapere Aude z dnia 01 lutego 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sapere Aude na podstawie § 5 ust. 1 pkt c Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje: § 1 Uchwala się składki członków Stowarzyszenia w następującej wysokości: 1. Członkowie pełnoletni – 60 …

Walne Zebranie

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SAPERE AUDE Zarząd Stowarzyszenia Sapere Aude, zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 1 lutego 2018 o godzinie 15:30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. 1 Maja 47 w Kołobrzegu, sala 2A. W przypadku braku obecności przynajmniej …