Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości składek

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sapere Aude z dnia 01 lutego 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sapere Aude na podstawie § 5 ust. 1 pkt c Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje: § 1 Uchwala się składki członków Stowarzyszenia w następującej wysokości: 1. Członkowie pełnoletni – 60 …

Walne Zebranie

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SAPERE AUDE Zarząd Stowarzyszenia Sapere Aude, zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 1 lutego 2018 o godzinie 15:30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. 1 Maja 47 w Kołobrzegu, sala 2A. W przypadku braku obecności przynajmniej …