Walne Zebranie

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SAPERE AUDE

Zarząd Stowarzyszenia Sapere Aude, zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 1 lutego 2018 o godzinie 15:30. Zebranie odbędzie
się w siedzibie Stowarzyszenia ul. 1 Maja 47 w Kołobrzegu, sala 2A.
W przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, w dniu 1 lutego 2018, o godz. 15:45. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. 1 Maja 47 w Kołobrzegu, sala 2A. Porządek obrad bez zmian.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Podjęcie Uchwał:
a. W sprawie zasad przyjęć nowych członków do Stowarzyszenia
b. W sprawie wysokości składek członkowskich
5. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na 2018 r.
6. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 r.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Klubu