1. W dniu 07.11.2022 podczas walnego zebrania omówiono proces likwidacji Stowarzyszenia Sapere Aude z siedzibą w Kołobrzegu ul. 1 Maja 47.

2. Każdy z zebranych członków Zarządu zabrał głos w tej sprawie.

3. Jednogłośnie, członkowie podjęli decyzję o likwidacji Stowarzyszenia.

4. Likwidatorem Stowarzyszenia członkowie wybrali p. Jacka Kawałka, prezesa.

5. Na podstawie podjętych decyzji podejmujemy proces likwidacji Stowarzyszenia Sapere Aude.

6. Informację o likwidacji podajemy do publicznej wiadomości na stronie stowarzyszenia http://sapereaude.2lo.pl