O Stowarzyszeniu

Sapere Aude
to stowarzyszenie utworzone z inicjatywy nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.

Głównym pomysłodawcą i założycielem Sapare Aude jest Pan Norbert Frańczuk – osoba otwarta na świat. Widząc szerokie zainteresowanie młodzieży różnym rodzajem zajęć pozalekcyjnych, dostrzegając jednocześnie potrzebę finansowania tychże zajęć, postanowił w październiku 2017 roku założyć coś więcej niż kółko zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zaprosił do współpracy nauczycieli, rodziców oraz całą społeczność sienkiewiczowską. Stowarzyszenie otwarte jest na wszystkich ludzi, którzy chcą zaangażować się w działalność charytatywną, społeczną, kulturalną i sportową. O szczegółowych celach i zadaniach stowarzyszenia można przeczytać otwierając poniższy link:

STATUT