Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości składek

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sapere Aude z dnia 01 lutego 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sapere Aude na podstawie § 5 ust. 1 pkt c Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje: § 1 Uchwala się składki członków Stowarzyszenia w następującej wysokości: 1. Członkowie pełnoletni – 60 …