Projektu Human Part and Space Kołobrzeg wystartował

W sobotę 11 stycznia 2020 rozpoczęliśmy szkolenie z Modelowania i Druku 3D w ramach projektu Human Part and Space – Kołobrzeg.

Na początku zajęć uczestnicy dostali specjalne konta w usłudze OFFICE 365, gdzie mają dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych i gdzie mogą zapisywać swoje prace, mając do nich dostęp z domu.
Następnie pobierali gotowe modele i wykonywali wydruki 3D. Kolejnym elementem szkolenia było samodzielne tworzenie w programie BLENDER 2.8 odpowiedniej siatki obiektu, w taki sposób aby plik przygotować do druku 3D.

Zostały też zaprezentowane możliwości jakie daje modelowanie 3D przy tworzeniu animacji i wirtualnej rzeczywistości.
Poza właściwym programem szkolenia, omawiane są indywidualne zainteresowania uczestników. Modelowanie i druk 3D dają ogromne możliwości i bardzo pobudzają wyobraźnię. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, że każda grupa szkoleniowa spotyka się trzy razy w odstępie ok. jednego miesiąca. Tak duża przerwa pomiędzy zajęciami zaplanowana jest po to, aby każdy miał czas na spokojne opanowanie materiału i nabycie odpowiednich umiejętności.

Zainteresowanie szkoleniem jest bardzo duże. Obecnie zostało już tylko kilka wolnych miejsc a zapisy są prowadzone na sesję jesienną.