„Ja w Internecie” Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców.

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Kołobrzeg wraz z Partnerem Projektu Stowarzyszeniem Sapere Aude zaprasza Państwa na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od stycznia do lipca 2019 roku na terenie Kołobrzegu oraz jego okolic.

Celem programu, skierowanego do osób dorosłych jest zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Tematy szkoleń:

Rodzic w Internecie.

Mój biznes w sieci.

Moje finanse i transakcje w sieci.

Działanie w sieciach społecznościowych.

Tworzenie własnej strony internetowej (np. bloga).

Rolnik w sieci.

Kultura w sieci.

Ja w Internecie, czyli kto?

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby od 25 roku życia; mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Informacje techniczne/organizacyjne:

Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników.

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Stowarzyszenia Sapere Aude.

Organizator zapewnia:

Materiały szkoleniowe,

catering,

laptop dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia.

Maksymalna ilość osób na szkoleniu to 12, liczba godzin szkoleniowych to 12 w różnych konfiguracjach (jedno, dwu lub trzy dniowe) w zależności od potrzeb uczestników. Również godziny szkoleniowe zostaną dopasowane do potrzeb uczestników.

W załączeniu formularz szkoleniowy. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: zgloszeniajawinternecie@um.kolobrzeg.pl. lub przynieść osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 2. Można również zgłosić się telefonicznie pod nr telefonu 94 35 51 583.

Zgłosić można się również poprzez Stowarzyszenie Sapere Aude działające przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną czy Regionalne Centrum Kultury.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.