„Ja w Internecie” – czyli jak bezpiecznie, mądrze, legalnie dogonić Europę

                                                                                                                    

Ja w Internecie” – czyli jak bezpiecznie, mądrze, legalnie dogonić Europę

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców

Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej.

Czas to zmienić! Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „Ja w internecie”, którego Gmina Miasto Kołobrzeg jest również beneficjentem.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

Dlaczego warto?

Dzięki programowi „Ja w Internecie” gmina wprowadzi mieszkańców w świat Internetu, pokaże, jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie, ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Tematy szkoleń:

Rodzic w Internecie,

Mój biznes w sieci,

Moje finanse i transakcje w sieci,

Działanie w sieciach społecznościowych,

Tworzenie własnej strony internetowej (bloga),

Rolnik w sieci,

Kultura w sieci.

Ja w Internecie, czyli kto?

W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników.

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą sukcesywnie na niniejszej strony.