Podziękowanie

W ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik  2019” dzięki Stowarzyszeniu Sapere Aude , „ Sienkiewicz TV „ realizuje „Warsztaty dziennikarsko –filmowe”. Pierwszym etapem było przygotowanie reportażu o działalności kołobrzeskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracownicy opowiedzieli o swojej pracy , dzieci oprowadziły nas po placówce , a rodzice ocenili pracę poradni.  Poradnia w tym roku obchodzi swoje 50 lecie. Gratulujemy.